Marks kommun

2018-12-12

Hushållsavfall och slamtömning av enskilda brunnar.

Från den första januari 2019 är LBC Borås AB den entreprenör som tömmer ert hushållsavfall samt utför slamtömning av enskilda brunnar i Marks kommun.

Undermeny

Nyheter