Rivningsentreprenader

LBC Borås är idag Borås största rivningsentreprenör. Genom vårt kompletta maskin- och tjänsteutbud åtar vi oss nästan alla typer av rivningsuppdrag. Vårt helhetskoncept omfattar allt ifrån upprättande av rivningsplaner, saneringsarbeten, rivning, källsortering av rivningsmassor, borttransport av rivningsmassor samt destruktion av farligt avfall när så är aktuellt. Avslutningsvis tar vi fram en komplett rivningsdokumentation i enlighet med myndigheternas krav.