Schakt och markentreprenader

LBC i Borås har sedan flera år arbetat med olika typer av markarbeten såsom anläggningsarbeten, schakter och massförflyttningar. I samband med denna verksamhet utför vi också kompletta markentreprenader av olika slag. Vi monterar och färdigställer även kompletta grunder till villor mm.