DMT Drivmedelstillägg

INFORMATION OM DRIVMEDELSTILLÄGGET

 

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (index har tidigare justerats årsvis, vi inför nu månadsjustering). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel “T08SÅ12MD” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg.

 

LBC Borås AB justerar drivmedelstillägget en gång per månad (det baseras på indextalet två månader före aktuell månad.) 

 

DRIVMEDELSTILLÄGG (med Diesel)

2022-01                         5,9%

2021-12                         5,5%

2021-11                         4,2%

2021-10                         3,8%    

2021-09                         3,1%

2021-08                         2,5%

2021-07                         2,1%

2021-06                         1,9%

2021-05                         2,1 %

2021-04                         1,4 %

2021-03                         0,8 %

2021-02                          0 %

2021-01                          0 %

2020-12                          0 % (basmånad)