DMT Drivmedelstillägg

INFORMATION OM DRIVMEDELSTILLÄGGET

 

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg (index har tidigare justerats årsvis, vi inför nu månadsjustering). Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel “T08SÅ12MD” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg per månad.

 

LBC Borås AB justerar drivmedelstillägget löpande med avstämning mot SCB:s index en gång per månad.

 

DRIVMEDELSTILLÄGG (med Diesel)

2023-06                          7,9 % 

2023-05                          9,1% 

2023-04                          9,7%

2023-03                        10,7% 

2023-02                        12,0%

2023-01                        11,8% 

 

2020-12                          0 % (basmånad)