Miljö & återvinning

LBC Borås AB har ett brett utbud och en stor kunskap för att hjälpa till med slamsugning, avfallshantering och återvinning. Vi har under många år byggt upp unik kunskap och en bred fordonspark för insamling och transport av de flesta avfallsslag. För att kunna erbjuda våra kunder bästa totallösning har vi idag över 2000 st Containrar och flak i olika modeller och storlekar.

Nya lagar och myndigheternas ökade krav på omhändertagande av avfall göra att efterfrågan på dessa tjänster ökar. För att kunna ta steget fullt ut så startade vi 1998 Miljösorteringsbolaget MS AB där vi ägnar oss åt omfattande återvinningsverksamhet. Merparten av det avfall vi samlar in och transporterar återvinns eller går till förbränning som genererar fjärrvärme och el. Kretslopp och återvinning är två för oss mycket viktiga ledord i verksamheten. På återvinningsanläggningen Galtbacken utanför Borås tar LBC emot, sorterar och återvinner verksamhetsavfall från industri- och byggverksamheten i regionen. Hos LBC Borås AB behandlas avfallet med största möjliga kretsloppsanpassning. Allt för optimal återvinningsgrad och största miljövinst.

Vår anläggning Galtbacken kameraövervakas via samarbete med Lås Team för ökad säkerhet för oss och våra kunder.

Bokning och order 
Gruppnummer: Container 033 - 17 74 70 
Gruppnummer: Slam 033-17 74 71

Gruppmail: miljo@lbc-boras.se