Återvinning

En Stor del av LBC Borås AB:s verksamhet utgörs av insamling av verksamhetsavfall från alla typer av företag, då vi hämtar och behandlar alla typer av avfall. Vi skräddarsyr en ”Miljökostym” för Ert företags totala behov, som baseras på optimal återvinning, vilket minimerar Era kostnader.

LBC Borås har etablerat en ny anläggning för sortering av avfall som vi kallar Galtbacken. Återvinningsanläggningen är belägen utefter Rv. 41 i höjd med Sobacken.

Allt avfall behandlas med största möjliga kretsloppsanpassning. Allt för optimal återvinningsgrad och största miljövinst.

På återvinningsanläggningen Galtbacken utanför Borås tar vi emot, sorterar och återvinner verksamhetsavfall från industri- och byggverksamheten i regionen. På anläggningen har vi arbets- och lagringsytor för returträ, återvinningsmottagning av tidningar, wellpapp och plast samt osorterat material för deponi, brännbart och återvinningsmaterial.

Vi arbetar bl.a. med återvinning av:

 • Asbest
 • Betong
 • Blandat avfall
 • Brännbart avfall
 • Däck
 • Deponi
 • Elektronikavfall
 • Farligt avfall
 • Gips
 • Glas
 • Gödsel
 • Kakel
 • Klinker
 • Kontorspapper
 • Metaller
 • Papper
 • Plast
 • Ris
 • Sekretess
 • Skrot
 • Slam
 • Stubbar
 • Tegel
 • Tryckimpregnerat
 • Trä
 • Trädgårdsavfall
 • Wellpapp

 

Produktblad-Galtbacken.pdf