Digital signering

 

Karaktärisering av konstruktionsmassor

 

Innan du kan lämna konstruktionsmassor på Galtbacken behöver du som avfallslämnare ha en godkänd karaktärisering. Vi har gjort det enkelt för dig genom att du kan göra detta digitalt.

Syftet med karaktäriseringen är att:

  • säkerställa att vi kan ta emot de konstruktionsmassor du planerar att lämna
  • veta att massorna inte är förorenade
  • att de är av lämplig typ för anläggningsändamål.
  • öka spårbarheten

Det är avfallslämnaren alternativt entreprenören som ska fylla i en karaktärisering, detta gäller fraktionerna: Armerad betong och konstruktionsmassor (fina, grova eller för sortering).

Karaktäriseringen är digital – starta länken genom att trycka nedan:

 

https://lbc-miljo.web.verified.eu/

 

Vad händer sedan?

  • Invänta godkännande via e-post
  • Anmäl er i vågen på Galtbacken
  • Tippa konstruktionsmaterialet på anvisad plats
  • Efter kontroll av massor på plats skickas slutsvar via e-mail (om de är godkända eller inte)

Tänk på att:

Det behövs endast en karakterisering per projekt

Vi tar inte emot blåbetong, lättbetong eller förorenade massor

Har du frågor? Skicka e-post till miljo@lbc.boras  eller ring till oss på 033-17 74 70

Om du har material som inte är lämpligt för vår anläggning hjälper vi naturligtvis till att hitta bästa möjliga lösning