DMT Drivmedelstillägg

 

”Priset på diesel har ökat med cirka 70 % sen januari 2021. Den snabba kostnadsökningen är en enorm utmaning för många av våra medlemsföretag runt om i landet. Den kraftiga prisökningen på diesel är inget som åkeriföretagen kan stå för själv. Nu behövs insatser för att undvika en våg av konkurser ute i landet.

Priset på drivmedel styrs bland annat av reduktionsplikten, tillgänglighet och pris och tillgänglighet på biobränslen, världsmarknadspriser och skattepolitik. Reduktionsplikten beslutades av riksdagen 2018 och det finns en politisk samsyn i detta beslut.”                               

Citat Sveriges Åkeriföretag

 

Från och med den 1 april inför Miljö & Återvinning drivmedelstillägg.

Transportpriset revideras varje månad med ett särskilt drivmedelstillägg. Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Vi använder oss av SCB:s kontrollerade indextal för diesel “T08SÅ16MD” för att fastställa aktuellt drivmedelstillägg per månad. Basmånad december 2021.

Har du frågor om drivmedelspriser eller DMT kontakta miljo@lbc-boras.se