Slamsugning, högtryckspolning och ledningsfilmning

LBC Borås har ett stort antal slamsugningsbilar och spolbilar samt minispolbilar utrustade med kamera för att kunna filma ledningssystem där så behövs. I vår samlade kompetens ingår bland annat slamsugning och högtrycksspolning (inkl. hetvatten), för att lossa de flesta typer av stopp i rör och ledningar. LBC Borås utför slamsugning av avloppsbrunnar, toaletter, tankar, tvättrännor, rännstensbrunnar och ledningssystem. Vi hjälper till när olyckan är framme t.ex. vid översvämningar. Vi utför slamsugning och transport av farligt avfall (ADR), inkl oljerester m.m.

Vi är även auktoriserade av STOR för att utföra kontroller och 5 årsbesiktningar av oljeavskiljare.  

Slamsugning – en bra tjänst:

  • Fett- eller oljeavskiljare
  • Spolning av rör, avlopp och ledningar
  • Slamsugning och rensning av brunnar
  • Kamerainspektion av avloppsrör
  • Rotskärning

Tel. 033 - 17 74 71 

Jourtelefon för slamsugning & högtryckspolning:

Vardagar kl. 16:00 – 07:00
Helger: Dygnet runt.

Tel. 033 - 10 70 50

Produktblad-Högtryckspolning, Slamsugning & Ledningsinspektion.pdf