Sophämtning / Hushållsavfall

Från den första januari 2019 sköter vi all insamling av hushållsavfall inom Mark och Bollebygds kommun.

Från den första maj 2019 sköter vi även insamlingen av hushållsavfall i Ulricehamns kommun.

Det kan bli ändrade hämtningsdagar av hushållsavfallet när helgdag eller afton infaller på en vardag. Vi kör in det så kärlet kan bli tömt något tidigere eller i vissa fall något senare än ordinarie hämtningsdag. Det finns också tillfällen då vädret ställer till det i trafiken så att vi blir försenade, låt kärlet stå framme till vi kommer.

FÖRSENINGAR I SOPHÄMTNINGEN UNDER V 51 PGA ISHALKA! LÅT KÄRLEN STÅ KVAR PÅ TÖMNINGSPLATS TILLS DE ÄR TÖMDA.
GÄLLER BÅDE MARK, ULRICEHAMN OCH BOLLEBYGDS KOMMUN

LBC Borås AB har dessutom insamling och behandling av bland annat tidningar och grovsopor i varierande omfattning. Vi har flera moderna komprimatorbilar för dessa uppdrag.