Om LBC Borås

LBC Borås AB startade 1940 och består idag av ca 90 aktieägare, av vilka de flesta är sysselsatta i verksamheten. Sedan slutet av 80-talet ingår LBC Mark i bolaget. Efter flera års samarbete ingår sedan våren 2010 även LBC Ulricehamn AB i koncernen.

Vi är ett heltäckande transportföretag som förfogar över 300fordon och maskiner fördelade på 3 affärsområden, Bygg & Anläggning, Gods & Logistik samt Miljö & Återvinning. Inom varje affärsområde har vi utvecklat djup kompetens och ett brett utbud av tjänster som gör oss till en unik samarbetspartner.

Vår affärspolicy är att utföra alla uppdrag oberoende av storlek eller karaktär så snabbt och miljövänligt som möjligt, så att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda.

På hemsidan finner du detaljerad information om våra olika affärsområden och de produkter och tjänster vi erbjuder.