Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicy

LBC Borås AB skall bedriva ett systematiskt, förebyggande och dokumenterat arbetsmiljöarbete inom vår verksamhet.

Verksamheten skall värna om personalens välbefinnande, tillhandahålla en säker arbetsplats samt arbeta med ständiga förbättringar genom att reducera och eliminera arbetsmiljöriskerna. Vi skall motverka all form av diskriminering.

Genom aktiviteter som stimulerar och involverar personalen skall vi skapa en bra arbetsplats där alla skall vara trygga och må bra på jobbet.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för god hälsa. Varje medarbetare inom LBC skall känna till verksamhetens mål och vision samt förstå sin roll och betydelse av det egna arbetet. Vi utbildar medarbetare som säkerställer att vi har rätt kompetens för arbetsmiljöarbetet.

All verksamhet skall bedrivas med utgångspunkt från gällande lagstiftning, vi betraktar gällande lagstiftning som en nedersta gräns för vårt arbete. Vi strävar alltid efter ständiga förbättringar.

Detaljerade arbetsmiljömål upprättas, dokumenteras och följs upp för varje affärsområde där personalen är involverad.

Vår värdegrund och vår uppförandekod är en del i vårt arbete i stävan för en bra arbetsmiljö.

Certifikat

ISO 45001 certifikat 2021-05-07.pdf