Kvalitet

Kvalitetspolicy

LBC Borås AB skall i verksamheten, alltid hålla en hög kvalitet och arbeta för ständig förbättring. Vi skall anpassa oss efter nya marknadsbehov och leva upp till överenskomna krav.

Verksamheten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning och fortlöpande kvalitetskontroll med välutbildad och kvalitetsmedveten personal.  Vi skall använda väl fungerande och underhållna maskiner och transportredskap.

Genom aktiviteter som är personellt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall uppsatta kvalitetsmål uppnås.

Kvalitetspolicy.docx

 

Certifikat

Kvalitet 9001-2008.pdf