Kvalitet

Kvalitetspolicy

LBC Borås AB skall i verksamheten, alltid hålla en hög kvalitet och arbeta för ständig förbättring. Vi sätter kunden i fokus och anpassar oss efter nya marknadsbehov samt lever upp till överenskomna krav.

Verksamheten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning och fortlöpande kvalitetskontroll med välutbildad, kvalitetsmedveten och engagerad personal.  Vi är ansvarsfulla och skall använda väl fungerande, underhållna maskiner och transportredskap.

Genom aktiviteter som är personellt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt skall uppsatta kvalitetsmål uppnås.

Detaljerade kvalitetsmål upprättas, dokumenteras och följs upp inom varje affärsområde.

 

Certifikat

ISO 9001 Kvalitet.pdf