Miljö

Miljöpolicy

LBC Borås AB skall i all verksamhet verka för minskad miljöpåverkan, med fokus på våra miljöaspekter skall vi verka för en hållbar verksamhet inom transport och maskintjänster. Vi arbetar för miljömässiga hänsyn tas och att ständiga förbättringar genomförs.

Verksamheten skall anpassas till myndigheters ställda och med marknaden överenskomna krav, där gällande lagstiftning skall följas.

Genom aktiviteter som är ekonomiskt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga skall uppsatta miljömål uppnås.

Detaljerade miljömål skall upprättas, dokumenteras och följas upp för varje affärsområde inom LBC Borås AB.

 

Certifikat

ISO 14001 certifikat 2021-05-07.pdf