Miljö

Miljöpolicy

LBC Borås AB skall i sin administration samt i transport- och maskinverksamhet verka för minskad miljöpåverkan, att miljömässiga hänsyn tas och att ständiga förbättringar genomförs.

Verksamheten skall anpassas till myndigheters ställda och med marknaden överenskomna krav, där gällande lagstiftning skall följas.

Genom aktiviteter som är ekologiskt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga skall uppsatta miljömål uppnås.

Miljöpolicy.docx

 

Certifikat

Miljöcertifikat 14001-2004.pdf