Hämtning av hushållsavfall i Marks kommun under jul och nyår 2020/2021

2020-11-27

Tömning av sopkärl under jul och nyår 2020

SAMT

Byte av tömningsvecka från v. 1, 2021

Utgå från Din ordinarie hämtningsdag och vecka. Jämför sedan i tabellen nedan när vi kommer i helgveckorna.

 

Ordinarie

tömningsdag

Julveckan

Vecka 52

Tömning sker

Nyårsveckan

Vecka 53

Tömning sker

Måndag

Söndag 20/12

Söndag 27/12

Tisdag

Måndag 21/12

Måndag 28/12

Onsdag

Tisdag 22/12

Tisdag 29/12

Torsdag

Onsdag 23/12

Onsdag 30/12

Fredag

Lördag  26/12

Torsdag 31/12

Trettondedag jul körs som vanligt

Ställ ut kärlet i god tid (kväll före tömningsdag)

OBS! Vid vinterförhållanden måste kärlet hållas fritt från snö och is.

Tänk på att halkbekämpa.

Underlätta även för föraren genom att vända kärlet med handtaget utåt.

LÅT KÄRLET STÅ FRAMME TILLS DET ÄR TÖMT!

Kom ihåg att källsortera väl och utnyttja de Återvinningsstationer som finns på ett flertal platser inom kommunen.

 

Från v. 1, 2021 kommer byte av hämtvecka att ske för alla. Det innebär att du som har haft tömning på JÄMN vecka kommer få tömt på OJÄMN vecka och tvärtom.

 

Detta sker för att det inte ska bli förlängt hämtningsintervall för någon - år 2020 har nämligen 53 veckor, vilket innebär att det kommer två udda veckor efter varandra.

Har du frågor om tömningsdag vänd dig till vår kundtjänst på 033-177479

eller maila oss på hushall@lbc-boras.se

 

Vi vill även önska ALLA KUNDER en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!