LBC Borås återvinner betong ihop med RISE och OP System

2021-10-24

Sedan en tid tillbaka driver LBC Borås och RISE ett gemensamt projekt för att återanvända betong från rivna hus som ny ballast i ny betong. Som hjälp har det använts en Rubble Master RM90 för kross, sikt och materialhantering levererad från OP System.

Läs intervjun med RISE projektledare Linus Brander.

Ingen alternativ text angiven för den här bilden

Vem är du? Vad är din roll på RISE och i projektet?

Jag är senior forskare inom mineral- och bergmaterial och arbetar främst med effektivt nyttjande av mineraliska resurser, bl.a. rivningsavfall, anrikningssand, slagger och gjuterisand. Jag är initiativtagare och projektledare för projektet. Till min hjälp har jag ett team av mycket kompetenta kollegor här på RISE.

Kan du berätta mer om projektet?

Projektet handlar om att använda återvunnen betong från rivna hus som ballast i ny betong, något som inte görs i Sverige idag, och är ett samarbete med betongindustrier. I tidigare projekt har RISE varit med och visat att det går att bygga hus av betong baserad på återvunnen rivningsbetong – ett demohus står tex utanför Belfast i Nordirland – men fokus tidigare har främst varit på betongens färska och tidiga hårdnade egenskaper. I nuvarande projekt fokuserar vi på beständighet, dvs att betongen är robust över lång tid. Dessutom undersöker vi hur karbonatiseringen av återvunnen rivningsbetong kan påskyndas och bli mer fullständig innan den gjuts in i ny betong; karbonatisering är ju en naturlig process där CO2 från luften tas upp och binds i cementpastan. Vid krossning till lämpliga ballastsorteringar exponeras nya ytor som snabbt kan karbonatiseras. Om ballasten dessutom utsätts för högre CO2-koncentration under en kortare tid, tex rökgaser från värmekraftverk där CO2-koncentrationen är upp till 15%, så ökar karbonatiseringen ytterligare. Tesen är att det blir en dubbelvinst: CO2 fångas in och binds in, samtidigt som den återvunna betongens tekniska kvalitét ökar.

Varför valde ni just LBC Borås som partner i projektet?

Vi gick ut relativt brett och kontaktade flera aktörer, för att få in återvunnen betong i rätt storleksfraktion till vårt laboratorium i Borås. Det visade sig lättare sagt än gjort, eftersom ballast inte återvinns till det ändamålet i Sverige idag och därför inte krossas upp till rätt sorteringar. LBC Borås var en av de aktörer som svarade snabbt och i mycket positiv, intresserad och hjälpsam anda. Vi var några från projektet som besökte LBC Borås sorteringsanläggning Galtbacken, strax söder om Borås. Där vi fick välja fritt vilka material vi ville använda. LBC Borås skickade materialet med lastbil till annan ort för krossning till rätt storleksfraktion, sedan tillbaka för siktning, och slutligen till RISE i Borås. Mycket hjälpsamt och ovärderligt för att projektet skulle kunna genomföras, och dessutom tog LBC Borås alla kostnader själva.

Vad är syftet med projektet?

Att undersöka hur återvunnen rivningsbetong som ballast påverkar den nya betongens beständighet, undersöka hur accelererad karbonatisering påverkar ballastens tekniska kvalitet, samt ta fram handledning till återvinningsaktörer och betongtillverkare om hur de praktiskt kan hantera återvunnen ballast för att få bästa utväxling. På samhällsskala är målen att återvinning av rivningsbetong ska öka och att CO2-utsläpp minskar.

Linus Brander RISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Cronvall, affärsområdeschef på Miljö & Återvinning på LBC Borås är mycket stolt över projektet.

-         Det är hedrande för LBC Boårs att vara delaktiga i ett sådant viktigt projekt. Alla kan ju läsa om hur mycket C02-utsläpp betongproduktionen står för, och om vi kan vara med och minska detta ihop med RISE känner jag inget annat än stolthet.  

Christian Cronvall LBC Borås