LBC Borås bidrar till Borås Stads hållbarhetsarbete genom Samordnad Varudistribution

2021-11-12

Borås stads verksamheter är beroende av varuleveranser. Barnen behöver mat i skolan, lokalerna behöver städas och vårdas och papper och pennor behöver finnas tillgängligt. Alla dessa varuleveranser påverkar tyvärr miljön negativt. Men det går att göra varuleveranser mer effektiva, både miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt.

Det har Borås Stad gjort genom projektet Samordnad Varudistribution. Och LBC Borås spelar en viktig roll i projektet.

Sedan 2019 fungerar nämligen LBC Borås toppmoderna Kyl- och Fryslager som en kommunal samlastningscentral för kommunens alla mottagare av livsmedel, kem och kontorsmaterial. Och det är LBC Borås Gas- lastbilar som distribuerar godset från samlastningscentralen till de olika verksamheterna.

 

Innan projektet startade skedde det ungefär 29000 separata transporter till kommunens mottagare. När nu projektet är igång har den siffran minskat till ca 11000 transporter. Att dessa transporter sker med lastbilar, drivna på biogas ger såklart en ännu positivare miljöeffekt.   

Många av dessa mottagare är också skolor och dagis, med hundratals barn springandes på skolgården. Att minska antalet tillfällen då tunga lastbilar levererar gods är också därför viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt.