Nytt avtal

2020-03-25

LBC har vunnit en upphandling för AB Bostäder i Borås.

Avtalet omfattar service av dagvatten- och spillvattensystem, gällande bland annat spolning och slamsugning.

Avtalet gäller under två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.