Nytt avtal för vinterväghållning på driftområde Borås och Viskadalen.

2020-04-03

LBC har fått nya avtal med Svevia gällande vinterväghållning på drifts område Borås och Viskadalen.

 Avtalet på drifts område Borås innefattar samtliga lastbilar som går åt för vinterväghållningen och för område Viskadalen kommer vi att få tillhandahålla 4 st. vinterväghållningsfordon.

 Avtalen börjar gälla 2020-09-01 och avtalstiden är 4 år med möjlig options förlängning.