Värderingar

Våra värderingar – vårt sätt att arbeta på LBC Borås AB

Kundfokus
-Vi sätter kunden i fokus när vi arbetar på LBC Borås AB. Vi försöker alltid erbjuda kunden bästa möjliga lösning och vi meddelar om något skulle avvika. Vi återkopplar alltid till kunden.
- Vi är lyhörda för kundkrav och kundens behov och vi har alltid ett öra mot hur marknad, teknik och miljö utvecklas.
- Vi skall på ett kreativt sätt söka flexibla lösningar som via resonemang och kommunikation försäkrar oss om att vår lösning passar kunden.

Engagemang
- Vi anstränger oss för att vara lösningsorienterade och vi säger inte nej till ett uppdrag förrän vi ansträngt oss till det yttersta för att kunna erbjuda kunden en lösning.
- Vi levererar högklassiga tjänster och engagerar oss i kundens affär.
- Med vårt engagerande bemötande skall vi alltid erbjuda kunden mertjänster utifrån LBC Borås övriga tjänsteutbud.
- Vi är mottagliga till förändringar i vår strävan för ständig förbättring. Vi skall alla hjälpas åt att finna förbättringspotential i vårt dagliga arbete.

Ansvar
- Vi ser vårt företag som ett lag där vi är lojala mot varandra och laget. I vår laganda bryr vi oss om varandra och vi hjälps åt att uppnå våra gemensamma mål.
- Vi skall vara medvetna om att det sätt vi pratar och uppför oss på, kännetecknar vårt varumärke.
- När ett fel uppstår fokuserar vi på att lösa problemet. Interna brister och felaktigheter hanteras inom LBC Borås och skall inte diskuteras med kunden.